Aktualna sytuacja na rynku kredytowym

0
198

Rynek kredytowy znajduje się pod dużą presją konkurencyjną. Dochodzą do tego niskie stopy procentowe, które Rada Polityki Pieniężnej w ostatniej aktualizacji pozostawiła na niezmienionym poziomie.

W kredytach konsumpcyjnych na początku 2019 roku panuje dość duże rozluźnienie, jeżeli chodzi o kryteria udzielania. To postępująca tendencja od kilku lat, ponieważ banki rywalizują najmocniej o sektor pożyczek krótkoterminowych. Niestety złagodzenie kryteriów udzielania kredytów przez niektóre banki w kraju nie prowadzi jednocześnie do stabilności spłaty. Pomimo wyższych dochodów gospodarstw domowych większość pożyczkobiorców posiada problemy z regulowaniem rat. Z tego powodu instytucje finansowe nie akceptują obsługi ryzykownych klientów. Dostępność do zadłużenia pogarsza się w grupie kredytobiorców o słabej sytuacji ekonomicznej, z brakami w BIK i BIG. Bez pozytywnej zdolności kredytowej, krótko mówiąc nie można myśleć o atrakcyjnym zadłużeniu w bankach, a także w sektorze pozabankowym.

Głównymi narzędziami restrukturyzacyjnymi w dalszym ciągu pozostają wakacje kredytowe, konsolidacja kredytów, podpisanie dodatkowych aneksów do umowy. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to rzadko stosowany instrument. Według danych z 2017 – 2018 roku około 3 miliony Polaków posiada pewne problemy z zadłużeniem, co stanowi ogromny potencjał do restrukturyzacji. Najczęściej nie spłaca się rat kredytów, rachunków za telefon, internet, media, alimentów. To absolutna czołówka w kraju. Wzrost zadłużenia konsumpcyjnego prowadzi również do naturalnego wzrostu przeterminowanych zobowiązań. To praktycznie stała tendencja. Wielu nowych kredytobiorców weszło na rynek ze względu na wdrożenie programu socjalnego 500+. najtrudniej spłata się kredyty hipoteczne ze względu na skalę zadłużenia, a znacznie lepiej drobne pożyczki konsumpcyjne, chwilówki w parabankach. Ostatnia aktualizacja ustawy o kredycie hipotecznym dała kredytobiorcom nadzieję na szybszą restrukturyzację przez realne zaangażowanie banków detalicznych.

Jeżeli odczuwasz problemy ze spłatą kilku długów najlepiej sięgnąć po konsolidację, ponieważ przy niskich stopach procentowych i stosunkowo niewielkich wymaganiach formalnych to najlepsza metoda restrukturyzacyjna, dostępna właściwie od ręki z krótkim czasem oczekiwania na rozpatrzenie wniosku.

Zobacz także:  Formalności przy kredycie gotówkowym